Faydalı Bilgiler & Blog

3 Temmuz 2020

Şeker Pancarı Tarımının Ülkemiz İçin Önemi

– Şeker pancarı, tarımda ana itici güç ve şeker tarımının yapıldığı yöreler de iyi bir örnek üretim koludur. – Ülkemizde tüketilen toplam gübrenin {4a9e9bc062e61376b33139233bc8bfe3b5f8acb20fe27032b53ed78fed935cce}10’u şeker pancarı […]
3 Temmuz 2020

Şeker Pancarı Çiftçisinin Ülkemize Kazandırdıkları Nelerdir?

Şeker pancarı çiftçisi devlete hiç yük olmadan 1 700 000 dekar kıraç tarım arazisini kendi yatırımı ile sulu tarıma kazandırmıştır. Kuru tarımdan sulu tarıma geçişte münavebeye […]
3 Temmuz 2020

Şeker Pancarının Önemi Nedir?

– Sağladığı katma değerle, gayri safi milli hâsılayı zenginleştirir (3 Milyar$) – Orta Anadolu şartlarında yetişen ve alternatifi olmayan bir üründür.– Kırsal kesimin sosyo-ekonomik durumunu iyileştirir.– Tarımın […]
25 Haziran 2020

Türkiye’de Şeker Pancarı Üretimi

Şeker pancarı genellikle yüksek rakımlı bölgelerimizde, sulanır hububat ekim sahalarında tarımı yapılan bir münavebe bitkisidir. Aynı tarlaya dört yılda bir şeker pancarı ektirilir. Ülkemizde şeker pancarı […]